Wanneer verloofden over zichzelf uitverteld zijn, is het hoge tijd dat zij trouwen - Julien de Valckenaere