Vele vrouwen trouwen om vrij te worden. Vele mannen omdat ze genoeg hebben aan vrijheid - C. J. Wijnaendts Francken 

Huwelijksmis

Je kunt er samen met je partner voor kiezen om naast een huwelijksplechtigheid in het gemeentehuis ook te trouwen in de kerk. Het kerkelijk huwelijk vindt altijd ná de wettelijke huwelijksceremonie plaats. Meestal vinden de beide gebeurtenissen op dezelfde dag plaats, maar het is ook mogelijk om pas veel later in de kerk te trouwen.
Uitgangspunt is dat jullie als bruidspaar je in de huwelijksmis aan elkaar schenkt. Bruid en bruidegom hebben allebei één of twee getuigen, die tijdens de huwelijksvoltrekking meestal rondom het bruidspaar staan. Tijdens de huwelijksmis worden ook de ringen uitgewisseld. De katholieke bruid en bruidegom dragen de ring aan hun linkerhand. De reden daarvoor is dat deze hand zich het dichtst bij het hart bevindt.

Huwelijksmis samenstellen

huwelijskmisIn de praktijk stel je met de pastoor, die jullie huwelijk zal inzegenen, de huwelijksmis samen.  Als je weinig katholiek actief bent, is dat geen ramp: iedere parochie heeft vaste huwelijksboekjes die je kunt gebruiken voor de huwelijksmis. Ook zijn er meestal 'werkmappen' beschikbaar die ze je graag ter beschikking stellen.   De elementen en opbouw van de huweljijksmis staan redelijk vast, maar de inhoud van je huwelijksmis is wel iets flexibeler. Je kunt bijvoorbeeld zelf de schriftlezingen uitkiezen, eigen gebedjes schrijven of kiezen, zelf de liederen uizoeken, familie of vrienden een gedicht of gebed laten voorlezen.... 

Standaard indeling huwelijksmis

In elke huwelijksmis komen vaste onderdelen voor min of meer in vaste volgorde:

  1. Schuldbelijdenis
  2. Gebed
  3. Lezing
  4. Evangelie
  5. Huwelijkssluiting
  6. Huwelijksringen
  7. Huwelijkszegen
  8. Huwelijkskaars
  9. Voorbede
  10. Gebed over gave
  11. Communiegebed
  12. Slotgebed
  13. Toewijding aan Maria
  14. Zending en zegen

Vergeet niet om je eigen boekje van je huwelijksmis tijdig (voordat je overgaat tot drukken of kopiëren) te laten zien aan de pastor die de huwelijksviering leidt, zodat hij eventuele correcties nog kan aanbrengen.


suitekleding_huwelijksmis.jpgsuitekleding_huwelijksmis1.jpgsuitekleding_huwelijksmis2.jpgsuitekleding_huwelijksmis3.jpgsuitekleding_huwelijksmis4.jpgsuitekleding_huwelijksmis5.jpgsuitekleding_huwelijksmis6.jpgsuitekleding_huwelijksmis7.jpgsuitekleding_huwelijksmis8.jpgsuitekleding_huwelijksmis9.jpgsuitekleding_huwelijsmis10.jpgsuitekleding_huwelijsmis11.jpg